Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
Het kinderwensmagazine is een initiatief van Kinderwens Vlaanderen en wil zoveel mogelijk wensouders bijstaan in deze kwetsbare periode van hun leven. Experts en wensouders informeren u en schrijven eerlijke verhalen over bepaalde thema’s rondom de thematiek kinderwens.

Workshop rond verlies en rouwen

Laura en Kathleen, PXL

Hoe komen jonge studentes ertoe om zich in dit thema te verdiepen?

Laura: Het thema sprak me meteen aan. In mijn familie is er een koppel dat al jarenlang een onvervulde kinderwens had en daar een heel fertiliteitstraject voor aflegde en ook al met zwangerschapsverlies werd geconfronteerd. Nu hebben ze intussen sinds korte tijd een prachtige zoon. Maar ik weet dus hoe mensen daaronder lijden. Ook tijdens mijn stages kwam ik in contact met mensen die een doodgeboorte meemaakten en anderen met zwangerschapsverlies. Natuurlijk raakt zoiets mij ook persoonlijk, als ik zie hoeveel verdriet mensen hebben. Het was zeker niet gemakkelijk, maar ik merkte hoe belangrijk het voor hen was om dan goed begeleid te worden. Ze hebben dan nood aan iemand die hen zegt: ‘Het is erg wat je meemaakt. Het is normaal dat je daarover zo’n verdriet hebt.’ Daarom wilde ik zo graag rond dit thema mijn bachelorproef maken, want ik weet zeker dat een goede opvang op zo’n moment echt iets voor mensen kan betekenen. Dit onderzoek en de sessies die we uitwerken gaan me zeker van pas komen in mijn beroep.

Kathleen: Mijn motivatie ligt vooral in het feit dat mensen die vastzitten in gecompliceerde rouw vaak niet de begeleiding krijgen of zoeken die ze nodig hebben. Ik zou deze stap naar hulpverlening gemakkelijker willen maken. Ik geloof er ook vast in dat creatieve therapie daar een uitstekend middel voor kan zijn, juist omdat je zo zonder woorden duidelijk kunt maken wat je voelt of wat wilt zeggen. En door de samenwerking met Laura leer ik zelf ook nog wat bij over het psycho-educatieve aspect.

Wat houdt jullie bachelorproef precies in?

Laura: Eerst is er een onderdeel met algemene informatie over het rouwproces, over de verschillende rouwmodellen en -reacties, over het onderscheid tussen een normaal rouwproces en een gecompliceerd rouwproces. Dan hebben we onderzocht welke plaats creatieve therapie kan innemen in het rouwproces. En wat de rol van de vroedvrouw kan zijn. We werkten een programma van acht weken uit dat vanaf september zal aangeboden worden in het Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen. Dat programma wordt samen met Shanti getoetst. Onze promotoren zijn Greet Wallyn en Els Peters van de PXL.

Kathleen: Om dit alles te staven hebben we een proefworkshop ontwikkeld die zal worden aangeboden door Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen. Zo kunnen we wensouders al een beetje warm kan maken voor het komende programma. We geven uitleg over de workshop zelf en ook al wat psycho-educatie, en daarna nog een creatieve opdracht.

Wat zit er zoal in dat programma?

Laura: Het programma rouw en verlies wordt altijd in groep gegeven. Onze doelgroep zijn mensen met een onvervulde kinderwens en mensen met zwangerschapsverlies .In het stuk psycho-educatie maken wensouders kennis met het rouwproces en hoe ze daarmee kunnen omgaan. Zowel voor als na het programma vullen de deelnemers een rouwvragenlijst in. Zo kunnen we het nut van het programma checken en ook beter inschatten wie er wel baat bij zal hebben en wie wellicht niet. Verder zit er ook veel creatieve therapie in, zoals schrijftherapie (het schrijven van een brief of een gedicht), het werken met symbolen, het maken van een collage. Tijdens het hele programma is er een nauwe samenwerking tussen de vroedvrouw en de creatieve therapeut.

Wat mogen mensen verwachten van jullie workshop rond verlies en rouw op 15 mei?

Laura: Het is een korte kennismaking met het programma dat vanaf september aangeboden zal worden vanuit het Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen. We willen laten zien en ervaren wat de bijdrage kan zijn van zo’n programma bij de rouwverwerking. We vertellen wat we doen, hoe lang het zal duren, welke thema’s aan bod komen. We eindigen met een creatieve opdracht.

Kathleen: Tijdens die creatieve opdracht maken wensouders kennis met verschillende materialen en werkwijzen en ervaren ze de invloed daarvan op het rouwproces. Een echte aanrader dus!