Het kinderwensmagazine is een initiatief van Kinderwens Vlaanderen en wil zoveel mogelijk wensouders bijstaan in deze kwetsbare periode van hun leven. Experts en wensouders informeren u en schrijven eerlijke verhalen over bepaalde thema’s rondom de thematiek kinderwens.

Naar de kinderwensconsulent?!

kinderwensconsulent

De kinderwensconsulent is er voor iedereen die:

  • gezond zwanger wil worden
  • moeilijk zwanger kan worden
  • aan zwangerschapsverlies lijdt

Alle info bij Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen

www.kinderwensvlaanderen.be

info@kinderwensvlaanderen.be