Give us a like and we'll keep you in the loop.

Het kinderwensmagazine is een initiatief van Kinderwens Vlaanderen en wil zoveel mogelijk wensouders bijstaan in deze kwetsbare periode van hun leven. Experts en wensouders informeren u en schrijven eerlijke verhalen over bepaalde thema’s rondom de thematiek kinderwens.

Maak jongeren vruchtbaarheidsbewust!

Studiedag PXL 3.12.2015 — by Cedric Stiers
Studiedag PXL 3.12.2015 — by Cedric Stiers

Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen houdt een studiedag in de Hogeschool PXL. Dit doen ze om de nood aan vruchtbaarheidsbewustzijn bij jongeren aan te kaarten. Door onwetendheid over hun vruchtbaarheid beginnen koppels te laat aan kinderen, wat vaak voor problemen kan zorgen. Hoewel het vooral een dag is voor professionals in de sector, schreven ook opmerkelijk veel studenten zich in.

Eén op zes Vlaamse gezinnen ondervindt moeilijkheden om zwanger te worden. De oorzaak hiervan ligt vaak niet alleen aan de partners, maar ook aan omgevingsfactoren. Deze problemen laten frequent een emotionele impact achter op het koppel, zeker omdat ze meestal de oorzaak niet weten. Daarom wil het expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen nu het debat openen rondom de nood aan vruchtbaarheidsbewustzijn bij jongeren. Samen met zijn opleidingspartner PXL hield het expertisecentrum een studiedag rondom dit thema in Hasselt.

De aanleiding tot deze studiedag zijn de cijfers van een rapport van de hoge gezondheidsraad. Deze tonen aan dat het aantal IVF behandelingen in ons land blijven stijgen. IVF staat voor in-vitrofertilisatie, een voortplantingstechniek waarbij één of meer eicellen buiten het lichaam bevrucht worden met zaadcellen, waarna de ontstane embryo’s in de baarmoeder teruggeplaatst worden.

“Jongeren zijn vaak onvoldoende geïnformeerd over hun eigen vruchtbaarheid. Zo moeten jongeren reeds vanop de schoolbanken aandacht hebben voor hun eigen voedings- en levensstijlgewoontes en een vorm van verantwoordelijkheid opnemen. Zwanger worden gaat daarenboven ook niet altijd vanzelf en jongeren kunnen hier maar beter op tijd over geïnformeerd worden”, besluit projectontwikkelaar en vroedvrouw Shanti Van Genechten.

PXL studiedag 3.12.2015 — by Cedric Stiers
PXL studiedag 3.12.2015 — by Cedric Stiers

Andere prioriteiten
Een mogelijke verklaring voor deze stijging in ons land is de laagdrempeligheid tot deze behandeling. Ook is er teveel vertrouwen in voortplantingstechnieken en liggen gezinnen hun prioriteiten elders. Werk en dromen krijgen voorrang, wat maakt dat de leeftijd niet altijd meer even gunstig is om kinderen te krijgen. Dit ligt vooral aan de onwetendheid rond de vruchtbaarheid, waardoor de kinderwens uitgesteld wordt.

“Geassisteerde voorplanting wordt de dag van vandaag gezien als een manier van voorplanting wanneer het hun uitkomt, in plaats van een medische behandeling voor een medisch probleem. Eén van de dingen die we willen aantonen met deze studiedag is dat het oké is om op de ouderwetse manier dit wat tijd te geven of wat vroeger te beginnen”, zegt Prof. De Sutter, Fertiliteitsarts UZ Gent, senator en lid van de adviesraad Kinderwens Vlaanderen.

Reproductieve Voorlichting
Sensoa, het Vlaams expertisecentum voor seksuele gezondheid, steunt het project. “Er moet in de eerste plaats meer seksuele voorlichting plaatsvinden in scholen. We merken maar al te vaak dat het bij een ‘verplicht nummerke’ blijft en enkel basisinformatie zoals SOA’s en het voorkomen van zwangerschappen aangehaald wordt. Informatie over vruchtbaarheid en zoveel andere belangrijke dingen mogen hier niet ontbreken,” zegt Bart Degryse, vormingsmedewerker bij Sensoa.

Om deze reden wil professor De Sutter de term ‘seksuele voorlichting’ ook vervangen door ‘seksuele en reproductieve voorlichting’. Op deze manier kunnen alle aspecten van voortplanting besproken worden. “Het is een én-én verhaal: het vermijden van ongewenste zwangerschappen is belangrijk, maar ook het vermijden van onvruchtbaarheid.” Aldus De Sutter.

Er blijkt alvast veel interesse bij studenten. Van de 125 deelnemers aan de studiedag waren de helft ervan studenten. Zo zegt Roald Nelissen, departementshoofd van PXL Healthcare: “We zijn blij met dit resultaat. We wisten dat er interesse was, zeker bij de leerlingen van Healthcare. Maar deze opkomst is zeker positief.”

Tekst: Cedric Stiers, voor Campuz (Facebookpagina PXL)