Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
Het kinderwensmagazine is een initiatief van Kinderwens Vlaanderen en wil zoveel mogelijk wensouders bijstaan in deze kwetsbare periode van hun leven. Experts en wensouders informeren u en schrijven eerlijke verhalen over bepaalde thema’s rondom de thematiek kinderwens.

Het Kinderwenshuis, een plek voor wensouders?

Afsluiting Kinderwensweek 2016, Campus o3, Genk.
Afsluiting Kinderwensweek 2016, Campus o3, Genk.

Kan het Huis van het Kind een plek zijn voor wensouders? Is dat niet veel te confronterend?
Hilde Haerden: Dat was ook een beetje onze eerste reactie toen Shanti (Van Genechten, Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen) ons om samenwerking vroeg. Maar sindsdien hebben we gemerkt dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. Als afsluiting van de Week van de Opvoeding, die tegelijk ook de Kinderwensweek is, waren we de gastplek voor een activiteit van het Kinderwenshuis. Dat maakte een diepe indruk op ons: hoe die mensen elkaar hier vonden, hoe blij ze waren om samen te komen, hoeveel deugd ze daaraan hadden. Het was snel duidelijk dat we ook als Huis van het Kind iets te bieden hebben aan wensouders. Wensouders hebben officieel nog niet het statuut van ouders, maar toch horen ze er in hun beleving al helemaal bij. Het louter biologische is voor ons zeker niet het criterium. Als het voor hen oké is om hier te komen, kan het voor ons vanzelfsprekend ook. We zoeken dan wel naar een tijdstip waarop het best kan.

Wat kunnen jullie wensouders dan aanbieden?
Hilde Haerden: Het zit hier allemaal nog in de startfase. We zijn volop bezig met af te tasten waaraan er precies behoefte is bij wensouders. We hebben een collega in ons team die zelf wensmoeder is, en die dus veel affiniteit heeft met de ervaringen en uitdagingen van wensouders. Blijkbaar is er behoefte aan een soort antennepunt in Limburg. Wensouders hebben nood aan een plek waar ze naast het medische circuit terecht kunnen. Misschien voor begeleiding, voor cursussen, voor workshops of voor babbelmomenten met elkaar. Dat moet de toekomst nog allemaal uitwijzen. Het is goed als wensouders zo’n plek in hun omgeving vinden en daarvoor niet ver moeten rijden. In de toekomst zullen we dus niet alleen gastplek zijn voor initiatieven van bv. het Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen, maar we willen ook een stuk van onze eigen werking daaromheen uitbouwen. Nu zijn er enkele samenkomsten geweest als een soort try out, om op te vangen waaraan nood is en om daarop in te spelen. In de toekomst zullen enkele mensen een opleiding volgen tot kinderwensconsulent en dan kunnen we weer verder kijken.

Krijgen jullie hiervoor ondersteuning vanwege het beleid?
Hilde Haerden:Zeker wel. De schepen was erbij op die afsluiting van de Kinderwensweek en zij was erg onder de indruk van het verhaal van de wensouders. Ik heb gemerkt dat zij sindsdien spreekt over het Huis van het Kind als ‘een plek voor alle ouders vanaf kinderwens tot 24 jaar’, terwijl ze het voordien ‘een plek voor alle ouders vanaf min negen maanden tot 24 jaar’ noemde. Dat besef, dat je begint met een gezin op het moment dat je een kinderwens hebt, is hier echt doorgedrongen. Ook in het stadsmagazine bijvoorbeeld spreken we nu op die manier over deze plek. Dat zal ongetwijfeld opgevangen worden door mensen met een onvervulde kinderwens. Zij horen er hier nu ook echt bij, zij kunnen hier ook terecht. Wij verwachten ook van hen telefoontjes of mailtjes om informatie. We kunnen dan vertellen wat we te bieden hebben of hen ook doorverwijzen naar Shanti. Omdat we die collega-ervaringsdeskundige in ons team hebben, weten we zeker dat dit een blijvend aandachtspunt zal zijn binnen onze werking. We willen ouders met een onvervulde kinderwens niet in de kou laten staan.