Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
Het kinderwensmagazine is een initiatief van Kinderwens Vlaanderen en wil zoveel mogelijk wensouders bijstaan in deze kwetsbare periode van hun leven. Experts en wensouders informeren u en schrijven eerlijke verhalen over bepaalde thema’s rondom de thematiek kinderwens.

Doodgeboren en toch levend

rouwengel op kerkhof

Elke tweede zondag van december steken mensen wereldwijd een kaars aan voor kinderen die er niet meer zijn. Dit jaar gebeurt dat bij ons voor het eerst ook op grote schaal, en het initiatief komt van Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen.

Met die eerste Vlaamse ‘wereldlichtjesceremonie’ willen ze aandacht vragen voor het verdriet van ouders, en specifiek voor mensen die een kindje verloren door doodgeboorte.

Het dossier rond erkenning van doodgeboren kinderen sleept immers al jaren aan. In de huidige wetgeving kan een doodgeboren kind pas na 180 dagen zwangerschap worden opgenomen in het geboorteregister. Dat kan ook alleen met de voornaam; een familienaam wordt op dit moment niet aanvaard.

Een nieuw wetsvoorstel van Sonja Becq moet daar verandering in brengen; zij pleit voor de opmaak van een geboorteakte voor de levenloos geboren kinderen na een zwangerschap van minder dan 180 dagen. Ouders hebben hierin een vrije keuze, zij zijn tot niets verplicht.

Bovendien krijgen ze de mogelijkheid om het kind naast een voornaam ook een familienaam te geven, zoals in Nederland en Frankrijk. Op deze manier wil ze tegemoet komen aan december  de vraag van ouders om het kind een volwaardige erkenning te geven.

Hautekiet, 8 december 2016